Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Namen pravilnika

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju pravilnik) je namenjen seznanitvi uporabnikov o uporabi in obravnavi osebnih podatkov ter kako podatke varujemo.

Upravljavec osebnih podatkov

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerih koli osebnih podatkov, ki ga izvaja ACA, svetovanje in nega telesa, Monika Smrtnik s. p. ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

Podatki o upravljavcu:
ACA, svetovanje in nega telesa, Monika Smrtnik s.p.
Tomšičeva ulica 11
2380 Slovenj Gradec
Identifikacijska številka: 71085114
Matična številka: 8867038000
Telefon: 070 44 55 44
E-pošta: info@alternativnicenterarmoni.si

Obdelovalni podatki

 • Osebni podatki, ki jih podate v obrazcih za naročila terminov ali splošne informacije, v namen kontaktiranja in izpolnitve vašega popvraševanja (ime, priimek, e- poštni naslov, telefonska številka).
 • Podatki za dostavo kupljenega fizičnega ali virtualnega blaga in za namen dostave (ime, priimek, telefonska številka, e-poštni naslov, podatki nakupa: predmet, cena, način plačila, naslov za dostavo, čas dostave, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu).
 • Podatki zbrani na evidenčnem kartonu, ki zagotavljajo kakovostno izvedbo storitev.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar na spletni strani alternativnicenterarmoni.si v obrazcu podate svoje podatke, zaradi povpraševanja o naših storitvah ali izdelkih,
 • kadar je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti (npr.: izdaja računov, dobavnica, itd.),
 • kadar je obdelava potrebna za izpolnitev pogodbe ob sklenitvi naročila ali nakupa,
 • kadar ste obdelavo podatkov privolili, pri čemer imate vedno pravico za preklic in izbris vaših osebnih podatkov,
 • kadar imamo za obdelavo vaših podatkov zakonit interes.

Kakšen je namen obdelave podatkov?

 • odgovajanje na vaše povpraševanje,
 • komunikacija za določitev terminov in kakovosti izvedbe storitev,
 • evidenčni karton, zbiranje podatkov z namenom zagotovitve kakovostne in primerne storitve za posamezno stranko,
 • sklenitev in izpolnitev pogodbe za nakup na spletni trgovini alternativnicenterarmoni.si,
 • tržno komuniciranje, z vašim soglasjem,
 • za reševanje sporov, reklamacij in zahtev,
 • statistična analiza o zadovoljstvu in prodaji naših storitev ali blaga.

Hramba in rok hrambe podatkov

Osebne podatke hranimo ves čas, do vašega preklica ali dokler ste na naši trgovini registrirani uporabnik.

Podatke o izdanih računih hranimo skladno z zakonom. To je 10 let od izdaje.

5 let hranimo podatke, ki so bili potrebni za izpolnitev pogodbe, kot je dobava blaga ali izvedba storitve.

Po poteku roka hrambe osebne podatke izbrišemo in anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na način, kjer jih ni mogoče več povezati z vami.

Prostovoljno posredovanje podatkov

Posredovanje podatkov je prostovoljno, teh nam niste dolžni posredovati. Vendar lahko s posredovanjem podatkov privede do tega, ne moremo z vami skleniti pogodbe (naročila), saj blago zaradi tega ni dobavljivo. (Na primer: virtualni bon vam pošljemo na vaš e-poštni naslov ali na e-poštni naslov obdarjenca. V kolikor e-poštenga naslove ne posredujete, je nakup oviran, ker vam ne moremo poslati plačanega izdelka – v tem primeru virtualnega darilnega bona).

Dostopnost do vaših podatkov

Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, to so osebe izven podjetja ACA, svetovanje in nega telesa, Monika Smrtnik s.p., razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila, povezana z našim poslovanjem in obdelavo vaših podatkov, katera pa so dolžna upoštevati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov:

 • ponudniki za davčno blagajno in vpisovanje terminov (my planly),
 • ponudniki marketinških storitev,
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (mailchimp),
 • dostavne službe,
 • ponudniki digitalnih rešitev.

Pogodbeniki smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil. Podatkov ne smejo uporabljati v lastne, osebne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Osebni podatki se ne smejo posredovati v tretje države, izven evropskega gospodarskega prostora, to so članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein.

Pravice o obdelavi vaših podatkov

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice in od nas lahko kadarkoli zahtevate:

 • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke,
 • dostop do osebnih podatkov,
 • naslednje informacije:
  • namene obdelave,
  • vrste osebnih podatkov,
  • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
  • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
  • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas,
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov,
 • popravek netočnih osebnih podatkov,
 • omejitev obdelave, kadar:
     – oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
     – je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
    – osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov,
 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali,
 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov,
 • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Uveljavljanje pravic

Kadarkoli lahko svoje zahteve, v zvezi z upravljanjem pravic osebnih podatkov, naslovite na kontakt, ki ga najdete zgoraj pod Upravljavec osebnih podatkov. 

Za istovetnost podatkov in zanesljive identifikacije lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, in v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo primerno identificirati lahko zahtevo zavrnemo.

Na vašo zahtevo s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Zoper nas lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

Posodobljeno: Junij 2021